ماه بانو / آلبوم ها /
تصنیف آتشی در سینه دارم  
آهنگ: استاد مرتضی نی داوود شعر: پژمان بختیاری    
 
تصنیف شانه بر زلف  
شعر و آهنگ: عارف قزوینی    
 
رنگ دشتی باکلام (دیدم رویش)  
آهنگ ها : رضا محجوبی، استاد صبا اشعار: دکتر موحد، رهی معیری    
 
تصنیف قدیمی  
برگرفته از روایت استاد بهاری و روایات قدیمی شعر: دهقان سامانی    
 
تصنیف باد خزانی  
شعر و آهنگ: عارف قزوینی    
 


  کد لینک به سایت | گزارش اشکال در سایت
Graphist: Sasan Moradian