آبگينه / آلبوم ها /
تصنیف قدیمی نیاز - دستگاه همایون  
تدوین و تنظیم: صدیق تعریف شعر : حافظ    
 
تصنیف افسانه - دستگاه همایون  
ساخته صدیق تعریف شعر: بهبهانی    
 


  کد لینک به سایت | گزارش اشکال در سایت
Graphist: Sasan Moradian