سال 1384/مصاحبه با مطبوعات/مصاحبه ها و گفتگو ها/

 
همیشه دیر می رسیم  
همیشه دیر می رسیم/روزنامه جام جم/ گفتگو با هوشنگ سامانی/ 1384/4/4    
نقش بازى كردن يك خواننده-گفتگو با ایران  
درباره «دوستى» و «آواز» با صديق تعريف نقش بازى كردن يك خواننده    
هميشه كُردانه مى خوانم- گفتگو با روزنامه ایران  
گفت و گو با صديق تعريف - خواننده هميشه كُردانه مى خوانم      کد لینک به سایت | گزارش اشکال در سایت
Graphist: Sasan Moradian