سال 1385/مصاحبه با مطبوعات/مصاحبه ها و گفتگو ها/

 
فریاد از این بی انصافی ها  
فریاد از این بی انصافی ها/گفتگو با اعتماد ملی/ عزت ا... الوندی    
آوازهای کوهستان  
آوازهای کوهستان- گفتگو به مناسبت انتشار ماه عروس / گفتگو با روزنامه شرق / سارا سعیدی/ خردادماه 85      کد لینک به سایت | گزارش اشکال در سایت
Graphist: Sasan Moradian