سال 1386/مصاحبه با مطبوعات/مصاحبه ها و گفتگو ها/

 
پرچم دار مكتب اصفهان  
گفتگو با روزنامه هم میهن درباره استاد جلیل شهناز/ 1386/3/2      کد لینک به سایت | گزارش اشکال در سایت
Graphist: Sasan Moradian