سال 1387/مصاحبه با مطبوعات/مصاحبه ها و گفتگو ها/

 
بهار، صحرا هیاهوست  
بهار، صحرا هیاهوست/ روزنامه کارگزاران/ گفت و گو بهارانه با صدیق تعریف آرش نصیری- 1387/1/20    
گفتگو با اعتماد درباره مرحوم عاشور پور  
گفت وگو با صديق تعريف عاشورپور؛ آرمانخواه هنرمند      کد لینک به سایت | گزارش اشکال در سایت
Graphist: Sasan Moradian